Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición LIV

"Apúntate al compostaje"

icon María Martínez Abraldes (5.61 MB)

 

SESA – DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2014

icon SESA día Mundial del Medio Ambiente 2014.pdf (143.3 kB)

“A SAÚDE AMBIENTAL DO PLANETA PARA TODOS: NOVOS RETOS DE FUTURO CARA A UNHA REALIDADE TANXIBLE NO SÉCULO XXI”

icon Ángel Gómez Amorín.pdf (1.68 MB)

“A SAÚDE AMBIENTAL EN ESPAÑA”

icon José Vicente Martí Boscá .pdf (1.05 MB)

“A SAÚDE AMBIENTAL EN PORTUGAL”

icon Rogério Paulo Da Silva Nunes.pdf (3.12 MB)

“A CALIDADE DO AIRE EN ESPAÑA”

icon Rosalía Fernández Patier.pdf (7.91 MB)

“A TOXICOLOXÍA AMBIENTAL E ALIMENTARIA: INSTRUMENTOS IMPRESCINDIBLES DE APOIO Á SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE PÚBLICA”

icon María Anunciación Lafuente Giménez.pdf (2.49 MB)

“NOVOS RETOS NA LOITA CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO CARA A UN PLANETA MÁIS SAUDABLE E SUSTENTABLE”

icon José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego.pdf (768.22 kB)

“POR UN MODELO ENERXÉTICO MÁIS SUSTENTABLE NA LOITA CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO”

icon José Vicente Martí Boscá .pdf (1.05 MB)

“O PAPEL DAS EMPRESAS DE SERVIZOS ENERXÉTICOS NA LOITA CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO”

icon Ramón Silva Burgos.pdf (1.86 MB)

“AS ENERXÍAS RENOVABLES NA LOITA CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO”

icon Francisco Silva Castaño.pdf (2.03 MB)

“O CAMBIO CLIMÁTICO EN GALICIA: SITUACIÓN ACTUAL E PERSPECTIVAS DE FUTURO”

icon Dionisio Rodríguez Álvarez.pdf (4.82 MB)

“A SAÚDE AMBIENTAL DO PLANETA PARA TODOS: NOVOS RETOS DE FUTURO CARA A UNHA REALIDADE TANXIBLE NO SÉCULO XXI”

icon Aurelio Hernández Muñoz.pdf (539.13 kB)

“A DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL: O CAMIÑO CARA A UNHA XESTIÓN INTEGRADA DAS AUGAS”

icon José Manuel Blanco López.pdf (3.85 MB)

 

“MODELO DE XESTIÓN DO CICLO DA AUGA EN GALICIA”

icon Gonzalo Mosqueira Martínez.pdf (2.88 MB)

“NOVOS RETOS NA XESTIÓN INTEGRAL DA AUGA”

icon José Antonio del Rey Martín.pdf (4.61 MB)

“AUGA REXENERADA: OBTENCIÓN E REUTILIZACIÓN PLANIFICADA EN USOS AMBIENTAIS E URBANOS NO CONCELLO DE LUGO”

icon Miguel Ángel Negral Fernádez.pdf (4.88 MB)

“A XESTIÓN INTEGRAL DOS RESIDUOS EN GALICIA: A NECESIDADE DE CONVERTIR OS RESIDUOS NUN RECURSO”

icon Felipe Macías Vázquez.pdf (11.17 MB)

“A POLÍTICA COMUNITARIA E ESTATAL DE RESIDUOS”

icon María José Delgado Alfaro.pdf (556.53 kB)

“A XESTIÓN DOS RESIDUOS EN GALICIA: SITUACIÓN ACTUAL E PERSPECTIVAS DE FUTURO”

icon Miguel Ángel Veiga Campo.pdf (3.51 MB)

“IMPLICACIÓNS AMBIENTAIS, ECONÓMICAS E SOCIAIS DO MODELO SOGAMA PARA A CIDADANÍA GALEGA”

icon María Esther Campos Mosquera.pdf (5.05 MB)

“A XESTIÓN AMBIENTAL COMO XERADORA DE RENDIBILIDADE EMPRESARIAL”

icon José Enrique Coello Rodríguez.pdf (1.27 MB)

“A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA COMO FERRAMENTA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL”

icon María Victoria Escuredo Merino.pdf (1.28 MB)

“ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE DE ALCOA”

icon Vanesa Expósito Campos.pdf (3.25 MB)

“O TERMALISMO COMO FONTE DE SAÚDE, TURISMO E NATUREZA”

icon Ascensión Sánchez Carrión.pdf (3.3 MB)

“O EMPRENDEMENTO EMPRESARIAL NO SECTOR AMBIENTAL COMO XERADOR DE ACTIVIDADES CAPACES DE PRODUCIR EMPREGO, SAÚDE E BENESTAR A POBOACIÓN”

icon Domingo Gómez Orea.pdf (1.73 MB)

“O PLAN DIRECTOR DA REDE NATURA 2000”

icon José Antonio Fernández Bouzas.pdf (4.74 MB)

“O PLAN DIRECTOR DA REDE NATURA 2000”

icon Andrea Macho Benito.pdf (2.56 MB)

“MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE LUCENSE: NOVOS RETOS E OPORTUNIDADES DE FUTURO”

icon Antonio Rigueiro Rodríguez.pdf (13.16 MB)

“O TURISMO SOSTIBLE EN GALICIA: POSTA EN VALOR DO ENTORNO NATURAL COMO MEDIO DE RECREO E RENDIBILIDADE ECONÓMICA”

icon María Nava Castro Domínguez.pdf (1.79 MB)