Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios

NOVOS RETOS DA SAÚDE AMBIENTAL EN GALICIA

icon Ángel Gómez Amorín (6.42 MB)

A POLÍTICA DE SOSTIBILIDADE DO PORTO DE VIGO

icon Carlos Botana Lagarón (6.66 MB)

A XESTIÓN INTEGRADA DA COSTA E A PROTECCIÓN DO LITORAL GALEGO CARA A UN URBANISMO SOSTIBLE

icon Francisco Javier Sanz Larruga (12.85 MB)

PRIORIDADES NA XESTIÓN DA AUGA EN GALICIA

icon Francisco Menéndez Iglesias (1.96 MB)

O NOVO MODELO ENERXÉTICO ESPAÑOL E A SÚA RELACIÓN COA SOSTIBILIDADE

icon Francisco Silva Castaño (5.67 MB)

PLANTA DE RECICLAXE E COMPOSTAXE DO BARBANZA

icon Jacobo Patiño López (5.61 MB)

IMPLANTACIÓN DE NOVAS TECNOLOXÍAS NA XESTIÓN DO CICLO INTEGRAL DA AUGA

icon José Antonio del Rey Martín.pdf (5.87 MB)

A XESTIÓN AMBIENTAL COMO XERADORA DE RENDIBILIDADE EMPRESARIAL: CERTIFICACIÓNS AMBIENTAIS EN GALICIA

icon José Enrique Rodríguez Coello (1.66 MB)

INSTRUMENTOS LEGAIS E FINANCEIROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL NA UNIÓN EUROPEA

icon Juan José Lirón Lago (2.69 MB)

A RECUPERACIÓN E A SOSTIBILIDADE, EIXES DO MODELO SOGAMA

icon Luis Lamas Novo (1.31 MB)

A RECUPERACIÓN E A SOSTIBILIDADE, EIXES DO MODELO SOGAMA

icon Luis Lamas Novo (castellano)

XESTIÓN SUPRAMUNICIPAL DOS RESIDUOS DOMÉSTICOS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

icon María Martínez Abraldes (1.99 MB)

TURISMO SOSTIBLE EN GALICIA

icon María Nava Castro Domínguez (3.04 MB)

A IMPLANTACIÓN DE FERRAMENTAS DE XESTIÓN AMBIENTAL NA EMPRESA”

icon María Victoria Escuredo Merino (3.07 MB)

NOVOS RETOS AMBIENTAIS DAS EMPRESAS

icon Maruxa Pérez Vázquez

A CALIDADE DO AIRE EN GALICIA: SISTEMA DE VIXILANCIA E CONTROL DE EMISIÓNS

icon Mª Luz Macho Eiras (2.75 MB)

PROXECTO DE EDAR DA CIDADE DE VIGO: UNHA APROXIMACIÓN INTEGRAL AO SANEAMENTO

icon Rafael Díaz Martínez (1.81 MB)

SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA E FERRAMENTAS APLICABLES Á XESTIÓN INTEGRAL DA AUGA

icon Ramón Abal Casás (6.3 MB)

PROXECTO DE REHABILITACIÓN MEDIOAMBIENTAL DA MINA A CEO ABERTO DE LIGNITOS DE MEIRAMA - GAS NATURAL FENOSA

icon Roberto González Phillipon (28.08 MB)

O PLAN DIRECTOR DA REDE NATURA 2000

icon Rogelio Fernández Díaz (832 kB)

SISTEMA DE XESTIÓN AMBIENTAL DO CENTRO DE VIGO DE PSA PEUGEOT CITROËN

icon Rogelio Méndez Pereira 1 (884.48 kB)

icon Rogelio Méndez Pereira 2 (2.5 MB)

 

A XESTIÓN DE RESIDUOS EN GALICIA: SITUACIÓN ACTUAL E PERSPECTIVAS DE FUTURO

icon Verónica Tellado Barcia (3.47 MB)

CARA A UNHA XESTIÓN INTEGRADA DAS AUGAS: A DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL

icon XOÁN NÓVOA RODRÍGUEZ