Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXVI

CONFERENCIA INAUGURAL

Radiografía da saúde ambiental de Galicia: recomendacións para a súa mellora

icon Francisco José Peña Castiñeira 1 (4.31 MB)

A certificación medioambiental: un compromiso necesario na sociedade actual

icon María Victoria Martínez Passaro (1.52 MB)

A realidade dos sistemas de xestión medioambiental en Galicia: a experiencia de AENOR

icon José Enrique Rodríguez Coello (2.71 MB)

Contribución do Grupo Inditex ao desenvolvemento sostible

icon Antonio Álvarez Sánchez (1.4 MB)

Implantación da ISO 14001 e do regulamento EMAS: a experiencia de Ferroatlántica

icon José Luis Pedreda Armengol (1.39 MB)

Contaminación acústica: prevención e loita

icon Francisco José Peña Castiñeira 2 (256.73 kB)

Importancia dos sistemas de abastecemento hídrico e de saneamento en relación coa saúde pública e o medio ambiente: vixiancia e control sanitario das augas de consumo humano e depuración das augas residuais urbanas

icon Francisco José Peña Castiñeira 3 (2.32 MB)

Xestión integral dos residuos urbanos

icon Francisco José Peña Castiñeira 4 (1.23 MB)

Responsabilidade da Administración Local na protección do medio ambiente. Axenda 21 local: diagnóstico ambiental, caso práctico

icon Francisco José Peña Castiñeira 5 (1.26 MB)