Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXVII

Conferencia inaugural

Radiografía ambiental de Galicia: propostas de mellora

icon Francisco José Peña Castiñeira 1 (4.41 MB)

As enerxías renovables en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

icon Rosa Núñez Pardo de Vera (957.43 kB)

A enerxía eólica como fonte enerxética inagotable non contaminante

icon Alberto Sánchez Fernández (972.91 kB)

Os dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro: cumprimento do protocolo de Kioto

icon Ángel Lagares Díaz (1011.06 kB)

A realidade dos sistemas de xestión medioambiental en Galicia: a experiencia de AENOR

icon José Enrique Rodríguez Coello (2.21 MB)

Importancia dos sistemas de abastecemento hídrico e de saneamento en relación coa saúde pública e o medio ambiente: vixiancia e control sanitario das augas de consumo humano e depuración das augas residuais urbana

icon Francisco José Peña Castiñeira 2 (2.32 MB)

Xestión do ciclo integral da auga: experiencias nalgúns municipios galegos

icon Henry Laíño López (726.65 kB)

Xestión integral dos residuos urbanos en Galicia

icon Francisco José Peña Castiñeira 3 (1.23 MB)

Xestión dos residuos industriais en Galicia

icon Juan Mogin del Pozo (93.8 kB)

A xestión ambiental na Administración Local de Galicia

icon Francisco José Peña Castiñeira 4 (1.26 MB)

O compromiso medioambiental dos Paradores da Ribeira Sacra co turismo sostible

icon Julio Castro Marcote (1.53 MB)