Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXVIII

CONFERENCIA INAUGURAL

Radiografía ambiental de Galicia: propostas de mellora

icon Francisco José Peña Castiñeira 1 (4.01 MB)

A certificación medioambiental: un compromiso necesario na sociedade actual

icon José Carlos Arias-Camisón Hernández (713.02 kB)

A realidade dos sistemas de xestión medioambiental en Galicia: a experiencia de AENOR

icon José Enrique Rodríguez Coello (1.44 MB)

As enerxías renovables en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

icon Rosa Núñez Pardo de Vera (602.17 kB)

A limpeza das superficies abandonadas e a súa reutilización con fins agrarios, gandeiros e forestais: a biomasa como combustible para a xeración de enerxía eléctrica e calor”.

icon Bernardo Varela López (3.28 MB)

Importancia dos sistemas de abastecemento hídrico e de saneamento en relación coa saúde pública e o medio ambiente: vixiancia e control sanitario das augas de consumo humano e depuración das augas residuais urbanas

icon Francisco José Peña Castiñeira 2 (818.1 kB)

ETAP e EDAR municipais de Allariz: eficacia dos procesos de depuración das augas potables e residuais e a súa xestión

icon Carlos Aymerich Rico - Enrique Iglesias Pérez (1.63 MB)

Eficacia das plantas depuradoras compactas e prefabricadas na depuración de augas residuais domésticas para pequenos núcleos de poboación

icon Ramón Javier Sánchez Conde - Gonzalo Alfonsín Soliño (2.05 MB)

A contaminación acústica en Galicia: prevención e loita

icon Francisco José Peña Castiñeira 4 (138.79 kB)

Xestión integral dos residuos urbanos en Galicia

icon Francisco José Peña Castiñeira 3 (456.17 kB)

A xestión ambiental na Administración Local de Galicia

icon Francisco José Peña Castiñeira 5 (417.65 kB)

A protección e conservación dos espacios naturais protexidos en Galicia

icon Xosé Benito Reza Rodríguez (2.4 MB)

Reserva da Biosfera Área de Allariz

icon Reserva da Bioesfera de Allariz (1.15 MB)