Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXXIII

Importancia da protección e conservación dos espazos naturais protexidos en Galicia

icon Xosé Benito Reza Rodríguez (5.41 MB)

As enerxías renovables en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

icon Rosa Núñez Pardo de Vera (813.83 kB)

Medio ambiente e saúde: conceptos que deben valorarse conxuntamente

icon Ramón Medina González-Redondo (1.18 MB)

Contribución da industria vitivinícola ao desenvolvemento sustentable

icon Ramón Huidobro Vega (1016.76 kB)

RSC PRINCIPALES REFERENCIAS

icon Maria Victoria Escuredo Merino (179.66 kB)

A Responsabilidade Social Corporativa como ferramenta de excelencia empresarial

icon Maria Victoria Escuredo Merino (1.3 MB)

De Sogama á Sociedade Galega do Medio Ambiente

icon Maria Esther Campos Mosquera (3.61 MB)

Criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano: situación actual dos abastecementos galegos

icon María del Carmen Sánchez Barral (1.29 MB)

Evolución da xestión dos residuos industriais cara á sustentabilidade

icon Juan Mogin del Pozo (3.82 MB)

Prevención e control da contaminación atmosférica nas grandes instalacións de combustión

icon José Luis Bermúdez Cela (1.07 MB)

A xestión ambiental como xeradora de rentabilidade empresarial

icon José Enrique Rodríguez Coello (1.36 MB)

Radiografía ambiental de Galicia: propostas de mellora

icon Francisco José Peña Castiñeira (13.72 MB)

Ordenación sustentable do litotal galego

icon Francisco Javier Sanz Larruga (11.27 MB)

Plan de actuacións ambientais sustentables no litoral galego

icon Carlos Gil Villar (10.98 MB)

Avaliación obxectiva da resposta cidadá coa recollida selectiva de residuos urbanos

icon Benito Blanco Pequeño (4.59 MB)

Eficacia das plantas depuradoras compactas e prefabricadas na depuración de augas residuais domésticas para pequenos núcleos de poboación

icon António Piñeiro Seoane (3.54 MB)

O cambio climático e os dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro

icon Ángel Lagares Díaz (1.66 MB)

A xestión dos servizos de abastecemento e saneamento nalgúns municipios galegos

icon Ana Tejeiro Sandomingo (1.76 MB)

Estado actual da calidade do aire en Galicia: prevención, seguimento e adopción de medidas correctoras

icon Miguel Angel Costoya Rivera (1.98 MB)