Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXXVI

Implantación dos sistemas de calidade e medio ambiente no sector da construcción

icon Ángel Niñe Reigosa (1.25 MB)

Revitalización e posta en valor do termalismo como fonte de saúde, turismo e natureza

icon Ascensión Sánchez Carrión (6.01 MB)

Novo sistema de abastecemento de auga a Lugo:

Recirculación das augas tratadas na futura edar de Lugo

icon César Prieto García (2.28 MB)

Plan de saneamento de Galicia 2000-2015: a súa aplicación na provincia de Lugo

icon Francisco Alonso Fernández (2.3 MB)

Radiografía ambiental de Galicia: propostas de mellora

icon Francisco José Peña Castiñeira (2.33 MB)

Análise do ciclo de vida: aplicacións ao ecodeseño e ás etiquetas ecolóxicas

icon Gumersindo Feijoo Costa (2.7 MB)

A xestión ambiental como xeradora de rentabilidade empresarial

icon José Enrique Rodríguez Coello (1.3 MB)

A xestión dos servizos de abastecemento e saneamento nalgúns municipios da provincia de Lugo

icon José María Ouro López (1.94 MB)

Novo sistema de saneamento de Lugo: contribución á mellora da calidade das augas e minimización do impacto ambiental no seu contorno

icon José Piñeiro Aneiros (4.35 MB)

Aproveitamento sustentable dos recursos mariños e perspectivas de futuro da acuicultura

icon José Vicente Prieto González (2.2 MB)

Exposición "A reserva da biosfera Terras do Miño. O programa Life-Natureza. Lic Parga-Ladra-Támoga

icon Laura Vázquez Janeiro (3.01 MB)

Xestión dos tanques de tormenta: optimización das redes de alcantarillado e pluviais e da EDAR de Lugo

icon Mercedes del Pino Fernández-Couto Gómez (2.36 MB)

Estado actual da calidade do aire en Galicia: prevención e loita contra o cambio climático

icon Miguel Angel Costoya Rivera (1.84 MB)

A Axenda 21 como mintegradora de elementos de planificación na Administración Local

icon Miguel Ángel Negral Fernández (432.01 kB)

Sistema de xestión medioambiental de Alcoa

icon Pedro José Terroba Herce (2.5 MB)

Eficacia das plantas depuradoras compactas e prefabricadas na depuración de augas residuais domésticas para pequenos núcleos de poboación

icon Rafael Dopazo Santos (3.56 MB)

Medio ambiente e saúde: conceptos que deben valorarse conxuntamente

icon Ramón Medina González-Redondo (1.08 MB)

Un novo modelo forestal sustentable para Galicia: os productos e servizos do monte

icon Roque Rodríguez Soalleiro (3.99 MB)

As enerxías renovables en Galicia (eólica, solar e fotovoltaica, aproveitamento enerxético da biomasa forestal): situación actual e perspectivas de futuro

icon Rosa Núñez Pardo de Vera (1.08 MB)

Valorización agronómica de residuos biodegradables e tratamento de purins

icon Severiano Ónega Ares (2.54 MB)