Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XLI

Posta en valor do patrimonio natural galego: importancia da súa protección e consevación

icon Ricardo García-Borregón Millán (2.23 MB)

Radiografía da saúde ambiental de Galicia: propostas de mellora

icon Francisco José Peña Castiñeira (3.24 MB)

A sostibilidade ambiental dos recursos enerxéticos

icon Amado Gil Martínez (1.03 MB)

Políticas de desarrollo ante un modelo enerxético en crisis

icon Miguel F. Calleja Mediano (744.77 kB)

Plans de actuación da Confederación Hidrográfica del Miño-Sil e de Augas de Galicia na provincia de Pontevedra, co especial referencia á Comarca do Condado

icon Francisco Alonso Fernández (1.71 MB)

Estado actual dos abastecementos de augas da provincia de Pontevedra

icon María del Carmen Sánchez Barral (2.24 MB)

A xestión dos servizos de abastecemento e saneamento nalgúns concellos da provincia de Pontevedra

icon Cristina Navarro Riaza (1.72 MB)

A xestión de residuos radiactivos: unha solución ambiental

icon Silvia Rueda Sánchez (2.02 MB)

Papel dos xestores autorizados na recollida, transporte e tratamento final dos residuos industriais non perigosos

icon Elvira Camarero Pérez (2.18 MB)

Plan Hidrológico de la demarcación del Miño-Sil

icon José Álvarez Díaz (944.69 kB)