Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XLVII

Os recursos termais como factor de desenvolvemento económico e social da provincia de Ourense

icon José Antonio Fraiz Brea (4.56 MB)

A industria enolóxica e o medio ambiente na provincia de Ourense

icon José Manuel Rodríguez Gonzalez (13.97 MB)

A calidade do aire en Galicia: sistema de vixilancia e control de emisións

icon Mª Luz Macho Eiras (1.28 MB)

A hulla de carbono: aplicación práctica

icon Amado Gil Martínez (3.03 MB)

Posta en valor das enerxías alternativas nun escenario de cambio climático

icon Vicente Pérez Muñuzuri (5.77 MB)

Contribución de Sogama á sostibilidade

icon Mª Esther Campos Mosquera (3.66 MB)

Relevancia da valorización dos RCD´s nunha construción sostible e xestión dos residuos non perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia

icon Elvira Camarero Pérez (2.65 MB)

Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020

icon María José Echevarría Moreno (1.38 MB)

Tipos de tratamento dos residuos urbanos

icon Juan José González Vallejo (2.76 MB)

Diferentes modelos de tratamento para os residuos orgánicos

icon Luis Pinardel Estopiñán (2.29 MB)

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil: estado actual da conca e a nova planificación hidrolóxica 2010-2015

icon Xoán Nóvoa Rodríguez (14.41 MB)

A implantación da Axenda 21 Local na provincia de Ourense

icon María Victoria Escuredo Merino 1 (2.27 MB)

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil: estado actual da conca e a nova planificación hidrolóxica 2010-2015

icon José Álvarez Díaz (2.87 MB)

Contribución das empresas, dos centros educativos e das entidades locais ao desenvolvemento sustentable da provincia de Ourense

icon Juan José Lirón Lago (2.18 MB)

Parque Natural Baixa Limia - Serra du Surés

icon María Victoria Escuredo Merino 2 (202.45 kB)

Eficiencia energética y promoción de las energías renovables en ayuntamientos

icon Deputación de Ourense (977.16 kB)