Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

icon Programa

icon Boletin de Inscripción

icon Carpeta

 

LUNS, 17 DE FEBREIRO

16:00 h.: ACREDITACIÓN E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

16:30 h.: ACTO INAUGURAL DO CURSO.

17:00 h.: I MESA REDONDA: “Modelo enerxético sostible e saúde ambiental do planeta”

MODERADOR: D. ÓSCAR MARTÍNEZ SOUSA Xerente propietario de Telecontrol STM.

RELATORES:

- “Novos retos da saúde ambiental en Galicia”
D. ÁNGEL GÓMEZ AMORÍN
Subdirector xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. Vicepresidente da SESA.

- “Opción Bio+a: cando utilizar este recurso natural?”
D.ª ALEJANDRA GONZÁLEZ RUIZ
Área de Desarrollo de Portfolio Soluciones Energéticas de Gas Natural Fenosa.

- “Servizos enerxéticos e valorización de residuos forestais: planta de biomasa no Concello de Palas de Rei”
D. JOSÉ OTERO GAVIEIRO
Presidente do Grupo Isempa.

 

MARTES, 18 DE FEBREIRO

16:30 h.: II MESA REDONDA: “A xestión das augas”

MODERADORA: PROF.ª DRA. D.ª MARÍA JULIA MELGAR RIOL  Profesora titular de Toxicoloxía da Facultade de Veterinaria da Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Lugo

RELATORES:

- “Prioridades na xestión da auga en Galicia”
D. FRANCISCO MENÉNDEZ IGLESIAS
Director de Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

- “Novos retos na xestión integral da auga: organización, loxística, sistemas de depuración, aforro”
D. JOSÉ ANTONIO DEL REY MARTÍN
Xerencia de Viaqua.

- “ETAP e EDAR municipais de Palas de Rei: características, funcionamento e melloras”
D. PABLO MÉNDEZ GARCÍA
Xefe do Servizo de Espina & Delfín, S.L. en Palas de Rei.

 

MÉRCORES, 19 DE FEBREIRO

09:00-14:00 h.: VISITAS PRÁCTICAS: ETAP e EDAR municipais de Palas de Rei, xestionadas por Espina & Delfín, S.L.; área recreativa da Peneda de Monterroso e petroglifos de Antas de Ulla.

16:30 h.: III MESA REDONDA: “A xestión dos residuos en Galicia: reducción, reutilización reciclaxe e recuperación material e enerxética”

MODERADOR: “Implicacións ambientais, económicas e sociais do modelo Sogama para a cidadanía galega” D. LUIS LAMAS NOVO  Presidente de Sogama.

RELATORES:

- “Pormenores do Plan galego de Xestión de Residuos Urbanos 2010-2020”
PROF. DR. D. FLORENTINO DÍAZ RODRÍGUEZ
Subdirector  xeral de Residuos e Solos Contaminados da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

- “Relevancia da actividade agrogandeira e posibilidades de valorización no medio rural lucense: contaminación difusa e efectos sobre a calidade das augas”
D. JOSÉ ANTONIO DEL REY MARTÍN
Profesor titular de Proxectos do Departamento de Enxeñaría Agroforestal da Escola Politécnica Superior da  Universidade de Santiago de Compostela-Campus de Lugo.

- “Compostaxe doméstico: a experiencia no Concello de Palas de Rei”
D. AMANDO SANDE AGRA
Concelleiro do Concello de Palas de Rei.

 

XOVES, 20 DE FEBREIRO

09:00-14:00 h.: VISITAS PRÁCTICAS: Serra do Careón (LIC Rede Natura 2000), Torrentes de Mácara, castelo de Pambre, Igrexa de Vilar de Donas.

16:30 h.: IV MESA REDONDA: “Contribución do emprendemento empresarial á xestión sostible dos recursos naturais como factor de desenvolvemento socioeconómico da Comarca da Ulloa: ámbitos de interese, boas prácticas, produtos”

MODERADOR: D. JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ COELLO  Xefe do Servizo Comercial de AENOR en Galicia.

RELATORES:

- “Multifuncionalidade do monte lucense: novos retos e oportunidades de futuro”
PROF. DR. D. ANTONIO RIGUEIRO RODRÍGUEZ
Catedrático de Botánica Forestal do Departamento de Produción Vexetal e director da Estación Científicado Courel da Universidade de Santiago de Compostela. Académico numerario da Real Academia Galega de Ciencias.

- “Castañicultura: innovando no sector agroforestal”
D. JESÚS QUINTÁ GARCÍA
Xerente propietario de Alibós Galicia, S.L.

- “Ecoagroturismo: os catro piares da sustentabilidade de Arqueixal
D. XOSÉ LUIS CARRERA VALÍN
Xerente de Arqueixal.

- “Contribucion de medio rural ao turismo sostible en Galicia: posta en valor do entorno natural como medio de recreo e rendibilidade económica
D.ª MARÍA NAVA CASTRO DOMÍNGUEZ
Directora de Turismo de Galicia.

20:00 h.: ACTO DE CLAUSURA DO CURSO.