Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory
MÉRCORES, 8 DE MAIO

09:00-14:00 h.: Visita guiada ao Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, organizada pola
Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de
Galicia, coordinada por D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BOUZAS, director-conservador do Parque Nacional Marítimo-
Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

16:30-20:30 h.: III SESIÓN PLENARIA: “A xestión dos residuos en Galicia: a súa reciclaxe, reutilización e valorización”

PRESIDENTE: PROF. DR. D. FRANCISCO JESÚS REY LOSADA
Profesor titular de Química Física da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo.

RELATORES:

- “A xestión de residuos en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro”
D.ª VERÓNICA TELLADO BARCIA
Subdirectora xeral de Residuos e Solos Contaminados da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

- “A recuperación e a sostibilidade, eixes do modelo Sogama”
D. LUIS LAMAS NOVO
Presidente de Sogama.

- “Planta de reciclaxe e compostaxe do Barbanza”
D. JACOBO PATIÑO LÓPEZ
Director de Explotación de FCC-Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

- “Xestión supramunicipal dos residuos domésticos na provincia de Pontevedra”
D.ª MARÍA MARTÍNEZ ABRALDES
Técnica de Medio Ambiente do Servizo de Cooperación dos Concellos da Deputación de Pontevedra.