Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory
MARTES, 7 DE MAIO

16:30-20:30 h.: II SESIÓN PLENARIA: “A xestión das augas ante o reto da DMA: elemento crítico para a saúde e o
desenvolvemento sostible”

PRESIDENTA: PROF.ª DR.ª D.ª MARÍA JULIA MELGAR RIOL
Profesora titular de Toxicoloxía e coordinadora do Plan de Desenvolvemento Sostible da Facultade de
Veterinaria da Universidade de Santiago de Compostela-Campus de Lugo.

RELATORES:

- “Cara a unha xestión integrada das augas: A Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil”
D. XOÁN NÓVOA RODRÍGUEZ
Comisario de Augas da Confederación Hidrográfica del Miño-Sil do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

- “Proxecto de EDAR da cidade de Vigo: unha aproximación integral ao saneamento”
D. RAFAEL DÍAZ MARTÍNEZ
Subdirector de Proyectos y Obras de Saneamiento de acuaNorte.

- “Implantación de novas tecnoloxías na xestión do ciclo integral da auga”
D. JOSÉ ANTONIO DEL REY MARTÍN
Xerencia de Aqualogy.

- “Sistema de información xeográfica e ferramentas aplicables á xestión integral da auga”
D. RAMÓN ABAL CASAS
Xefe do Servizo de Espina & Delfín, S.L. en Baiona, Gondomar e Mondariz Balneario.